Automatische email forwarder

Soms is het maar mogelijk om een ontvangend mail adres in te vullen, maar zou het handig zijn als een mailtje automatische doorgezet wordt naar een derde of vierde mail adres. Met onze automatishce e-mail forwarder kan met een handeling mail vanuit een bepaalde bron, automatisch doorgezet worden naar verschillende ontvangende partijen. Eventueel zelfs in een ander jasje.


Delen: